نوشت افزار

در این محوراز جشنواره طراحان می توانند طرح خود را بر روی  دفتر و دفترچه، کوله، جامدادی و جعبۀ مداد رنگی ارائه کنند. ارائه طرح در سایر اقلام نوشت افزار بلا مانع است. طراح باید در نظر داشته باشد طرح ارائه شده بر روی نوشت افزار در دنیای واقعی قابل پیاده سازی باشد پس لازم است طرح خود را در قالبی استاندارد موکاپ و ارسال کند.