پوشاک

در این محور از جشنواره طراحان می توانند طرح خود را بر روی پوشاک مانند مانتو، شال، هودی، روسری، تیشرت، اسکارف ارائه کنند ولی ارائه طرح بر روی پوشاکی غیر از موارد اعلام شده مانعی ندارد. لازم به ذکر است این طراحی باید در دنیای واقعی قابل اجرا و تجاری سازی باشد پس لازم است طرح خود را در قالبی استاندارد موکاپ و ارسال کند. اگر طرح عقب و جلوی یک لباس متفاوت است، لازم است طراح در دو زاویه طرح خود را ارسال کند.